Jetzt eine Betriebsunfallversicherung abschliessen. Individueller und flexibler Schutz für Ihre Mitarbeiter bei Unfällen. In Spanien, Ibiza, Barcelona und Kanaren.
Jetzt eine Betriebsunfallversicherung abschliessen. Individueller und flexibler Schutz für Ihre Mitarbeiter bei Unfällen. In Spanien, Mallorca, Madrid und Valencia.

Protecció dels seus empleats contra accidents

Protecció integral d’una sola font

Prima a mesura: es calcula en funció del risc, el sector, el capital…

Sense aquest segur, l’empresari assumeix la responsabilitat

Assegurança d'accidents laborals

A la mida de les seves necessitats

Bohemia Mallorca Spezialisten für Versicherungen in Madrid, Ibiza, Barcelona und Mallorca.

Quina cobertura ofereix l'assegurança d'accidents de treball?

 • A qui va dirigit aquesta assegurança d’accidents d’empresa?
  • Empreses comercials
  • Empresaris individuals
  • Autònoms
  • Associacions i organitzacions
  • Convenis col·lectius
 • Cobertura principal
  • Mort per accident
 • Segurs addicionals opcionals
  • Invalidesa/incapacitat total i permanent per accident/accidenti laboral
  • Invalidesa greu per accident/accidenti laboral
  • Invalidesa/incapacitat parcial i invalidesa permanent per accident/accidenti laboral
  • Capital addicional per defunció deguda a un accident de trànsit
  • Capital addicional per invalidesa / incapacitat total i permanent per accident de trànsit
  • Capital addicional per incapacitat greu deguda a un accident de trànsit
  • Despeses sanitàries per accident
 • Fiscalitat de l’empresa
  • Les primes atribuïdes al treballador com a rendiments del treball en espècie són despeses deduïbles a l’efecte de l’impost de societats.
 • Fiscalitat per al treballador
  • Les primes de l’assegurança col·lectiva d’accidents constitueixen ingressos laborals en espècie en el seu IRPF.

És obligatori l’assegurança col·lectiva d’accidents?

L’obligació de contractar una assegurança d’accidents de treball depèn del conveni col·lectiu al qual estigui subjecta l’empresa. Per exemple, l’assegurança col·lectiva és obligatori en el sector de la construcció.

Aquesta assegurança està estretament vinculat al conveni col·lectiu de l’empresa, que defineix la cobertura de l’assegurança i la indemnització en cas d’accident. L’assegurança d’accidents cobreix els accidents, la invalidesa permanent o la defunció del treballador.

L’assegurança obligatòria d’accidents de treball protegeix a tots els treballadors inclosos en el TC2 de l’empresa (document en el qual apareixen els treballadors donats d’alta en la Seguretat Social), independentment del número que hi hagi en el moment de la contractació de la pòlissa col·lectiva.

Quin és el cost d’una pòlissa d’assegurança d’accidents?
El cost de l’assegurança d’accidents tarifaris varia en funció de l’obligació tarifària, el sector, el capital assegurat, el nombre d’empleats i el seu risc. Un treballador d’una oficina no corre el mateix risc que un treballador de la construcció. Poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Bohèmia Mallorca sempre ofereix un servei d’atenció al client sense igual, fins i tot els diumenges a petició especial. Ja sigui l’assessorament sobre productes nous, l’optimització de les pòlisses existents o la liquidació d’un sinistre. Bohèmia Mallorca és present a tot Espanya.

Què passa si l’empresa no està obligada a contractar l’assegurança obligatòria d’accidents de treball?
Si un treballador sofreix un accident i l’empresa no té una pòlissa de conveni obligatori, la responsabilitat recauria en l’empresari.

Quins són els accidents més comuns en les PIME?
Els accidents més comuns en les petites i mitjanes empreses són els sobreesforços, així com les caigudes o els cops, ja sigui contra objectes fixos o en moviment (col·lisions). Aquests successos representen el 76% de tots els accidents que provoquen pèrdues d’hores de treball.

Uns “altres” inclou, per exemple, els accidents per contacte amb el corrent elèctric o amb substàncies perilloses, els atrapaments o vessaments, les mossegades o les malalties no traumàtiques, com els infarts.

L’assegurança de responsabilitat civil patronal “RC Patronal” es confon sovint amb una assegurança d’accidents de treball.
Aquí hem enumerat les diferències per a vostè.

 • L’assegurança de responsabilitat civil de l’empresari és una cobertura especial de l’assegurança de responsabilitat civil i protegeix l’empresari (persona assegurada) contra possibles reclamacions dels seus empleats després d’un accident laboral.
  La principal diferència entre l’assegurança de responsabilitat civil de l’empresari i l’assegurança d’accidents de treball és qui està protegit.
 • La cobertura de l’assegurança de responsabilitat civil de l’empresari entra en vigor quan els treballadors lesionats o els seus dependents presenten una reclamació i es demostra la negligència de l’empresari davant els tribunals. En aquest cas, l’assegurança de responsabilitat civil de l’empresari cobreix el pagament de la indemnització.
 • L’assegurança d’accidents de treball, en canvi, cobreix els accidents laborals dels empleats (assegurats), com la mort accidental, la malaltia, la invalidesa, la malaltia greu, etc.
  En el sector de la construcció, l’assegurança d’accidents és obligatori per llei i protegeix els treballadors mentre es produeixin accidents laborals segons les condicions de la pòlissa, en funció de l’activitat.

Parlem el vostre idioma

Us assessorem en la vostra llengua materna.

Assessorament

La vostra assegurança a la mida de les vostres necessitats.

Experiència

Molts anys d’experiència al mercat espanyol d’assegurances.

A tot Espanya

Oferim servei a tot Espanya.

On oferim els nostres serveis?
Bohèmia Mallorca és present a Mallorca, Eivissa, Balears, Madrid, Barcelona, Alacant, València, Tenerife, Gran Canària, Canàries ia tot Espanya.

Amb quines empreses d'assegurances treballem?
Bohèmia Mallorca us pot oferir productes de les millors asseguradores espanyoles. Treballem amb èxit amb DKV, Zuric, Axa, Reale, Mapfre, Racc, Fiatc, Asisa, Arag, Berkley, Allianz, Hiscox, Generali, Agrupació, Ergo i Helvetia.
Calcular oferta Concertar cita