Avís legal i condicions generals dús

I. Informació general

En compliment amb el deure informació disposat a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) d’11 de juliol, es faciliten a continuació les dades d’informació general següents d’aquest lloc web :

La titularitat d’aquest lloc web, bohemia-mallorca.com, (d’ara endavant, Lloc Web) l’ostenta: BOHEMIA MALLORCA S.L.U., proveïda, inscrita al Registre Mercantil de Mallorca c/ Alfons El Magnanim, 2 4 i 5 PI 07004 Palma al Tom 2945, foli 144, secció 1, full número PM-93618, inscripció al Registre Administratiu Especial de la DGSFP J4078 – RC Professional CGPA EUROPE UNDERWRITING, ES-CS2022-901020. El representant del qual és: Cristina Ferrari, les dades de contacte del qual són:

Adreça: 07609 Llucmajor
Telèfon de contacte: +34 644 119 287
Email de contacte: info@bohemia-mallorca.com

II. Termes i condicions generals dús

L’objecte de les condicions: El Lloc Web
L’objecte d’aquestes Condicions Generals d’Ús (d’ara endavant, Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc Web. Als efectes de les presents Condicions s’entendrà com a Lloc Web: l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant a les interfícies de pantalla com a l’arbre de navegació (d’ara endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que si escau ofereixi als Usuaris (d’ara endavant, Serveis).

BOHÈMIA MALLORCA S.L.U. Correduría de Seguros es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que hi poguessin estar incorporats. L’usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment BOHEMIA MALLORCA S.L.U. Corredoria d’Assegurances pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren al Lloc Web o accedir-hi.

L’accés al Lloc Web per l’Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l’Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per poder-ne gaudir, llevat del cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat l’usuari.

La utilització d’algun dels Continguts o Serveis del Lloc Web es pot fer mitjançant la subscripció o el registre previ de l’Usuari.

L’Usuari
L’accés, la navegació i l’ús del Lloc Web, així com pels espais habilitats per interactuar entre els Usuaris, i l’Usuari i BOHEMIA MALLORCA S.L.U. Corredoria d’Assegurances, com els comentaris i/o espais de blogging, confereix la condició d’Usuari, per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les modificacions ulteriors, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal de compliment obligat segons el cas. Atesa la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visiteu el Lloc Web.

El Lloc Web de BOHEMIA MALLORCA S.L.U. Corredoria d’Assegurances proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat per fer un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • Un ús de la informació, continguts i/o serveis i dades ofertes per BOHEMIA MALLORCA S.L.U. Corredoria d’Assegurances sense que sigui contrari al que disposen aquestes Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc Web.
  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari als formularis estesos per BOHEMIA MALLORCA S.L.U. Corredoria d’assegurances per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel Lloc Web. En tot cas, l’Usuari notificarà de manera immediata a BOHEMIA MALLORCA S.L.U. Corredoria d’Assegurances sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no només, el robatori, la pèrdua, o l’accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, per tal de procedir a cancel·lació immediata.

BOHÈMIA MALLORCA S.L.U. Correduría de Seguros es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spamming, que atemptin contra la joventut o la infància, ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, BOHÈMIA MALLORCA S.L.U. Corredoria de Seguros no serà responsable de les opinions abocades pels Usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o de participació que hi pugui haver.

El mer accés a aquest Lloc Web no suposa entaular cap mena de relació de caràcter comercial entre BOHEMIA MALLORCA S.L.U. Corredoria d’assegurances i l’usuari.

L’Usuari declara que és més gran i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per aquestes Condicions. Per tant, aquest Lloc Web de BOHEMIA MALLORCA S.L.U. Corredoria d’assegurances no s’adreça a menors d’edat. BOHÈMIA MALLORCA S.L.U. Corredoria de Seguros declina qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

El Lloc Web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. BOHÈMIA MALLORCA S.L.U. Corredoría de Seguros no assegura que el Lloc Web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui totalment o parcialment. Si l’Usuari resideix o té el domiciliat en un altre lloc i decideix accedir i/o navegar al Lloc Web ho farà sota la seva pròpia responsabilitat, assegureu-vos que aquest accés i navegació compleix amb la legislació local que us és aplicable, no assumint BOHEMIA MALLORCA S.L.U. Corredoria d’Assegurances cap responsabilitat que se’n pugui derivar.

III. Accés i navegació al lloc web: exclusió de garanties i responsabilitat

BOHÈMIA MALLORCA S.L.U. Corredoria de Seguros no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts o Serveis. BOHÈMIA MALLORCA S.L.U. Corredoria de Seguros farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc Web, però, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc Web no sigui ininterromput o que estigui lliure d’error.

Tampoc no es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual es pugui accedir a través d’aquest Lloc Web, estigui lliure d’error o causi un dany al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari. En cap cas BOHÈMIA MALLORCA S.L.U. Corredoria d’Assegurances serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, la navegació i l’ús del Lloc Web, incloent-hi, però no limitant-se, els ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

BOHÈMIA MALLORCA S.L.U. Corredoria de Seguros tampoc no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc Web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

IV. Política d’enllaços

S’informa que el Lloc Web de BOHEMIA MALLORCA S.L.U. Corredoria de Seguros posa o pot posar a disposició dels Usuaris mitjans d’enllaç (com, entre d’altres, links, banners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers.

La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i motors de cerca al Lloc Web té per objecte facilitar als Usuaris la cerca de i accés a la informació disponible a Internet, sense que es pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos.

BOHÈMIA MALLORCA S.L.U. Correduría de Seguros no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i/o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

BOHÈMIA MALLORCA S.L.U. Corredoria de Seguros en cap cas revisarà o controlarà el contingut d’altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material existent en els llocs enllaçats.

BOHÈMIA MALLORCA S.L.U. Correduría de Seguros no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin produir-se per l’accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per BOHEMIA MALLORCA S.L.U. Corredoria d’assegurances i que siguin enllaçats en aquest Lloc Web.

L’Usuari o tercer que faci un hiperenllaç des d’una pàgina web d’un altre, diferent, lloc web al Lloc Web de BOHEMIA MALLORCA S.L.U. Corredoria d’assegurances haurà de saber que:

No es permet la reproducció —totalment o parcialment— de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc Web sense autorització expressa de BOHEMIA MALLORCA S.L.U. Corredoria d’assegurances.

No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc Web de BOHEMIA MALLORCA S.L.U. Corredoria d’assegurances, ni sobre els seus continguts i/o serveis.

A excepció de l’hiperenllaç, el lloc web on s’estableixi aquest hiperenllaç no contindrà cap element, d’aquest Lloc Web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, excepte autorització expressa de BOHEMIA MALLORCA S.L.U. Corredoria d’assegurances.

L’establiment de l’hipervincle no implica l’existència de relacions entre BOHEMIA MALLORCA S.L.U. Corredoria d’Assegurances i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i l’acceptació de BOHEMIA MALLORCA S.L.U. Corredoria d’assegurances dels continguts, serveis i/o activitats ofertes en aquest lloc web, i viceversa.

V. Propietat intel·lectual i industrial

BOHÈMIA MALLORCA S.L.U. Corredoria d’Assegurances per si o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com dels elements continguts en aquest (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes dordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de BOHEMIA MALLORCA S.L.U. Corredoria d’assegurances.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de BOHEMIA MALLORCA S.L.U. Corredoria d’assegurances. Podreu visualitzar els elements del Lloc Web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L’Usuari, però, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al Lloc Web.

En cas que l’Usuari o tercer consideri que qualsevol dels Continguts del Lloc Web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, ho haurà de comunicar immediatament a BOHEMIA MALLORCA S.L.U. Corredoria d’Assegurances mitjançant les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL d’aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús.

VI. Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

BOHÈMIA MALLORCA S.L.U. Correduría de Seguros es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda del Lloc Web i Continguts, o per l’incompliment de les presents Condicions.

La relació entre l’Usuari i la BOHÈMIA MALLORCA S.L.U. Corredoria d’assegurances es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o l’aplicació d’aquestes Condicions, les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin d’acord amb el dret.

Aquest document d’Avís Legal i Condicions Generals d’ús del lloc web ha estat creat mitjançant el generador de plantilla d’avís legal i condicions d’ús en línia el dia 21/06/2022.

Calcular oferta Concertar cita
tancar