Betriebs­haftpflicht­versicherung für Industrie in Madrid, Barcelona und Valencia. Die Industrie hat die Welt verändert. Damit sind auch neue Risiken entstanden.
Betriebs­haftpflicht­versicherung für Industrie in Madrid, Barcelona und Valencia. Die Industrie hat die Welt verändert. Damit sind auch neue Risiken entstanden.

Responsabilitat civil

Cobertura de danys personals

Responsabilitat civil immobiliària

Cobertura per a exposicions o fires comercials

Assegurança de responsabilitat civil per a la indústria

La indústria ha canviat el món. Però amb això també han sorgit nous riscos.

Independentment del sector en el qual operin les empreses, com la indústria de l’alimentació i les begudes o la indústria del metall i el plàstic, són molts els riscos que cal cobrir.

Altres sectors professionals també haurien d’estar coberts amb una assegurança de responsabilitat civil:

 • Pintura i/o restauració de mobles
 • Producció de làpides i escultures
 • Enquadernació o taller
 • Copisteria, reproducció de plans, documents, fotocopies
 • Processament de la pedra natural

A la mida de les seves necessitats

Quina cobertura ofereix l'assegurança de responsabilitat civil industrial?

 • Responsabilitat civil
 • Danys causats a tercers pel desenvolupament de les seves activitats.
 • Responsabilitat civil immobiliària
 • Danys personals a contractistes i subcontractistes Subcontractistes o tercers
 • Responsabilitat civil subsidiària de contractistes i subcontractistes
 • Danys causats a tercers pel manteniment i la revisió de les seves instal·lacions i equips
 • Operacions de càrrega i descarrega
 • Danys causats per l’organització i el funcionament de les instal·lacions auxiliars, com els serveis de seguretat
 • Viatges d’empresa per a assistir a congressos, exposicions o fires
 • Exposicions o fires comercials
 • Responsabilitat de l’empresari pels danys soferts pels empleats de l’assegurat
 • Contaminació accidental
 • Danys a la propietat dels empleats
 • Retirada de productes
 • Treballar fora dels locals del prenedor del segur

Cobertura bàsica

 • Responsabilitat civil
 • Danys a tercers causats pel funcionament del centre
 • Responsabilitat pels béns immobles
 • Danys corporals a contractistes i subcontractistes o a tercers
 • Danys a tercers causats pel manteniment i la conservació de les instal·lacions
 • Responsabilitat civil subsidiària de contractistes i subcontractistes
 • Danys causats per l’organització i el funcionament de les instal·lacions auxiliars, com els serveis de seguretat
 • Subministrament de menjars i begudes
 • Viatges d’empresa per a assistir a congressos, exposicions o fires
 • Immobles i instal·lacions esportives
 • Organització de visites culturals i excursions
 • Responsabilitat personal dels membres de la direcció del centre educatiu, així com dels professors i altres emprats
 • Defensa i fiança
 • Responsabilitat de l’empresari pels danys soferts pels empleats de l’assegurat
 • Local (responsabilitat civil dels empresaris)
 • Responsabilitat civil per assetjament escolar
 • Danys a la propietat dels empleats

Parlem el vostre idioma

Us assessorem en la vostra llengua materna.

Assessorament

La vostra assegurança a la mida de les vostres necessitats.

Experiència

Molts anys d’experiència al mercat espanyol d’assegurances.

A tot Espanya

Oferim servei a tot Espanya.

Assegurança de responsabilitat civil per a centres d’ensenyament

Assegurança de responsabilitat civil per a empreses de construcció

Assegurança de responsabilitat civil per a la indústria

Assegurança de responsabilitat civil per a esdeveniments

Calcular oferta Concertar cita